Bogdan Ștefan Trîmbaciu

Bogdan Ștefan Trîmbaciu  este directorul și cel care a pus bazele Unității de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, instituție care gestionează și implementează proiecte și programe dintre cele mai diverse. Totodată, este director al Biroului Europa Creativă din România, membru al Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 în domeniul conservării, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului cultural și natural, membru al Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, precum și membru al Comitetului pentru Coordonarea și Managementul Acordului de Parteneriat 2014 – 2020 dintre Comisia Europeană și România.

Cu o experiență de peste 20 de ani în sectorul cultural, la nivel național și internațional, cu precădere în domeniul finanțării inițiativelor de conservare, restaurare și promovare a patrimoniului cultural, a făcut posibile, cu ajutorul unei echipe de experți și profesioniști, investiții de peste 400 milioane de euro în sectorul cultural din România.